İbrahim Məmmədli

İbrahim Məmmədli

Sənaye inqilabları və Azərbaycan

Azərbaycanda elektrotexnika sənayesinin inkişaf perspektivləri

Sənaye 4.0

EKONOMİ’NİN PETROLDEN BAĞIMLILIĞI VE OLUŞTURDUĞU SORUNLAR