Davamlı İqtisadi İnkişaf Qiymətləndirmə (SEDA) reytinqi (2018)

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurmaq istədiyi iqtisadi modelinə dair

Azərbaycan sənayesinin inkişaf perspektivi və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası

Şah Abbasın ingilisləri aldatması: Hörmüzün alınması

Culfa: Azərbaycan və İran

Monetar nəzəriyyə & Kriptovalyutalar ( II yazı )

Monetar nəzəriyyə & Kriptovalyutalar ( I yazı )

Sənaye inqilabları və Azərbaycan

Sənaye 4.0