Şah Abbasın ingilisləri aldatması: Hörmüzün alınması