Azerbaycan Ekonomisinin Bağımsızlıktan Sonraki Entegrasyon Süreci

Azərbaycan sənayesinin inkişaf perspektivi və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası