İbrahim Məmmədli

İbrahim Məmmədli

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurmaq istədiyi iqtisadi modelinə dair

SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ İNNOVASİYANIN TƏTBİQİ VƏ PROBLEMLƏRİ

Azərbaycan sənayesinin inkişaf perspektivi və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası

“Why Nations Fail” Daron Acemoğlu

Şah Abbasın ingilisləri aldatması: Hörmüzün alınması

“Avtostopçunun Qalaktika Rəhbəri” Douglas Adams