İbrahim Məmmədli

İbrahim Məmmədli

Satınalma Gücü Pariteti (SGP)

“Hörümçək toru” teoremi

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurmaq istədiyi iqtisadi modelinə dair

SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ İNNOVASİYANIN TƏTBİQİ VƏ PROBLEMLƏRİ

Azərbaycan sənayesinin inkişaf perspektivi və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası